NITOB (tm)

Nitob (tm) er navnet på markedets bedste IT-system til opbygning af edb-baserede ledelsessystemer.

Fordelene ved Nitob (tm) kan opsummeres som følger

  • Hosted løsning, frigør brugeren for back-up og anden teknisk system administration og giver maksimal datasikkerhed
  • Tilfredsstiller de skrappeste krav til dokumentation og dokumentstyring
  • Avanceret håndtering af hændelser (fx afvigelser) og aktiviteter (fx. afhjælpende og forebyggende handlinger)
  • Understøtter intern audit, -planlægning og rapportering
  • Åben snitflade overfor brugerens eget grafikprogram

Nitob (tm) har endvidere funktionalitet omkring håndtering af farlige stoffer, materialer og materiel - og anvendes i dag i så vidt forskellige brancher og arbejdsområder som kommunal miljøadministration og returemballage.

ENVIRON er en del af netværket omkring Nitob(tm) - og kan derfor både levere ydelserne med basis i NITOB(tm) og levere den nødvendige undervisning og instruktion af brugere og systemadministrator.

 

Mere om Nitob(tm) klik på logoet til højre.

Yderligere information om kurser fra ENVIRON, klik her.

 
     

Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb