Undervisning og kurser

 

ENVIRON tilbyder en række forskellige kurser omkring audit af ledelsessystemer og risikostyring.
Kurserne er både åbne og lukkede kurser.

Åbne kurser omfatter audit af ledelsessystemer efter ISO 14.001:2004 og ISO 9000:2008, og afholdes i samarbejde med Feicon Aps. der tilrettelægger og udbyder kurserne på vegne af Det Norske Veritas, Business Assurance A/S (DNV).
Kurserne afholdes i både i København og i Jylland, sidstnævnte på Pejsegården i Brædstrup med instruktør fra ENVIRON. Kurserne er åbne for alle, DNV kunder modtager dog rabat, og kan efter gennemført kursus få udstedt kursusbevis af DNV.
Nærmere om kursernes indhold og program, tryk her.

Lukkede kurser afholdes for og i samarbejde med enkeltvirksomheder eller forskellige virksomheder med beslægtede problemstillinger (fx branchefællesskab). Kurserne omfatter dels audit af ledelsessystemer og udvikling af beredskabssystemer og risikostyring. Kurserne tilrettelægges i tæt samarbejde med de deltagende virksomheder og bygger på en høj grad af deltager involvering og praktisk arbejde.
Mere om kursuskoncept og indhold, tryk her.

 

 


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb