Vækstgrupper

HVAD:
En vækstgruppe er en udviklingsgruppe, sammensat af deltagere fra forskellige virksomheder med fælles ønsker til fremtidig udvikling. Det kan også være medarbejdere fra forskellige afdelinger eller divisioner i en større virksomhed eller koncern.
Vækstgruppen gennemløber en proces hvor deltagerne dels bibringes ny viden, som de derefter sætter i værk i egen virksomhed.

HVORFOR:
Anvendelse af vækstgruppeprincippet giver virksomheden en lang række fordele: 

  • Omkostningerne til proceskonsulenten fordeles mellem de deltagende virksomheder
  • Der opbygges kontakter og dannes netværk - ligesom den tilførte viden forankres i virksomheden i langt højere grad end ved traditionelle kurser og projekter
  • Der fokuseres på deltagernes læring og på at den implementeres og forankres i deres organisation - Organisatorisk Læring.
  • Deltagerne uddannes til projektledere og "forandringsagenter" og giver herved virksomheden et solidt afsæt for fremtidig udvikling og kompetenceudvikling

HVORLEDES:
En proceskonsulent fra ENVIRON fører deltagerne gennem en udviklingsproces betående af en række seminarer hvor der arbejdes med projektets forskellige problemstillinger, medens der i perioderne mellem seminarerne arbejdes i virksomheden med at implementere projektet. 

 

Proceskonsulenten vil i mellemperioderne følge op på fremdriften i deltagervirksomhederne. 

ENVIRON:
Konceptet er udviklet af ENVIRON på grundlag af flere succesfuldt gennemførte projekter - hvor erfaringerne siden er blevet konkretiseret ved studier på Aalborg Universitet.
En virksomhed vil - ved en konsekvent anvendelse af vækstgrupper i forbindelse med vidensindsamling og -generering, forretnings- og medarbejderudvikling, forandringsprojekter m.v.  - kunne sklabe sig en solid platform for videre udvikling og værdiforøgelse.

Vil du vide mere om vækstgrupper, og jeres muligheder for at udnytte denne metodik så download information om vækstgrupper ved at trykke her, eller kontakt ENVIRON på  27 51 28 36 eller send en mail til torben.jensen[]environ.dk.


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb