Ledelsesdialog

HVAD:
I forbindelse med konkrete udviklingsopgaver og forandringsprocesser eller den overordnede planlægning og strategiudvikling , kan ENVIRON indgå i en løbende dialog med virksomhedsledelsen. Som ledelsens sparringspartner eller proceskonsulent og/eller som projektleder og ledelsens forlængede arm - hvis dette ønskes.

HVORFOR:
ENVIRON medbringer en bred erfaring fra en lang række gennemførte opgaver i mange brancher og virksomheder,  samt viden og erfaring omkring ledelsessystemer, standarder og forandringsprocesser. ENVIRON kan herved bidrage aktivt til virksomhedens udvikling og fortsatte vækst.

HVORLEDES:
Præcis hvorledes opgaven skal forløbe er meget individuelt og afhænger i høj grad af den aktuelle problemstilling. Når det drejer sig om rollen som ledelsens sparringspartner, kan processen fx. forløbe som en struktureret dialog med en række møder/samtaler (hvor andre eksperter evt. kan bringes ind), og hvor parterne arbejder videre med problemstillingerne til næste dialog. Dialogerne bliver således til en række af udviklingssamtaler - der f.eks. kan tilstræbe at bringe nye, måske oversete aspekter ind i problemstillingen og herved forbedre ledelsens beslutningsgrundlag.

 

ENVIRON:
Vi træder ind som sparringspartner i forbindelse med forandringsprocesser, nye/ændrede ledelsessystemer, ændret organisation, samarbejdsformer mv. 
Vi er hverken jægersoldater eller psykologer. Vor tilgang til problemstillingen er helt nede på jorden, idet vort udgangspunkt er, at al forandring bygger på motivation ligesom det indebærer læreprocesser i et ikke ubetydeligt omfang. Forandringsprojekter, der tager højde for dette har alt andet lige en større chance for succes.

Kontakt os for en uforpligtende samltale om jeres fordele med at anvende ENVIRON som dialogpartner.


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb