Integration af ledelsessystemer


Hvad:
Behovet for integration af ledelsessystemer kan opstå i flere situationer. Fx. når virksomhedsledelsen oplever, at den har mistet overblikket - måske fordi dens ledelsessystemer hver for sig er udviklet uden hensyntagen til de øvrige systemer. Eller når to virksomheder fusionerer og den resulterende virksomhed ønsker at realisere det rationaliseringspotentiale, der ligger i at anvende ét fælles ledelsessystem. 

Hvorfor:
Det at samle ledelsessystemerne under én hat, uden at de konflikter indbyrdes, vil af medarbejderne ofte blive opfattet som noget positivt, der giver lettelser i det daglige arbejde og ensartede rutiner og procedurer. Det giver virksomheden administrative og ledelsesmæssige besparelser, øget effektivitet og skaber derved forøget synergi.

Men den skepsis og måske angst overfor forandringer, som ofte følger i kølvandet på ændrede eller nye ledelsessystemer, skal naturligvis imødegås bedst muligt.

Hvorledes:
En omhyggelig og effektiv planlægning, parret med information til og involvering af medarbejderne er altid en forudsætning for et godt resultat.

 

En angrebsvinkel er ofte at arbejde procesorienteret på tværs af afdelings- og fagmæssige skel, og skabe et billede af virksomhedens processer opdelt efter ledelses-, administrative- og kerneprocesser som et middel til at se hvor de eksisterende systemer overlapper og konflikter. Der skal fokuseres både på de værdiskabende processer og de støtteprocesser, der er forudsætninger for at kerneprocesserne kan fungere, og lægges vægt på ledelsesengagement, medarbejderinvolvering, succesoplevelser og på at planen ikke trækker for længe ud. Enkelt - tilsyneladende, men alligevel kompliceret for mange.

ENVIRON:
har stor erfaring i at hjælpe virksomheder med at udvikle og implementere og integrere ledelsessystemer. Vor tilgang til problemstillingen er altid at skabe overblik og koncentrere indsatsen hvor det betyder noget for virksomhedens bundlinie - både på kort og lang sigt.
Vi kan give ledelsessystemet den form, der er bedst egnet til den enkelte virksomhed - evt. elektronisk, hvor vi vi er partner i netværket bag NITOB, et web-baseret IT system, med en uovertruffen funktionalitet, og som kan anvendes i alle virksomheder, fra de helt små til de helt store. Klik på navnet for yderligere information

ENVIRON har deltaget aktivt i arbejdsgruppe S-387 under Dansk Standard, der i 2005 udgav vejledningen: S 8001 - Vejledning i integration af ledelsessystemer.


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb