Audit / Auditplanlægning

Hvad:
Audit af et ledelsessystem er "eftersyn", der foretages af en dertil kvalificeret medarbejder (intern audit, egenkontrol) eller af en ekstern auditor (ekstern audit). En audit skal ikke bare give et billede af systemets funktion i den forløbne periode. Den skal også pege fremad og bidrage til den fortsatte værdiskabelse i virksomheden.

Hvorfor:
En audit giver virksomhedens ledelse og dens interessenter sikkerhed for at ledelsessystemerne fungerer efter hensigten og bidrager til virksomhedens fremtidige mål og udvikling.

Hvorledes:
En audit tilrettelægges efter en nøje fastlagt plan, og omfatter både en gennemgang af systemets dokumentation (håndbog, mødereferater, afvigelser mv.) og interviews med de personer som omfattes af systemet. Den gennemføres med virksomhedens planer og mål in mente og afsluttes med en rapport til ledelsen.

 

ENVIRON:
Lægger den overordnede plan for virksomhedens audits og hjælper med at fastlægge interne standards for et auditforløb. Vi kan uddanne interne auditorer (både ved åbne og lukkede kurser), og foretage 3. part audits - og således give virksomhedens ledelse et uafhængigt syn på virksomhedens ledelsessystemer. De audits som ENVIRON gennemfører vil pege fremad og gennemføres under hensyntagen til de fokusområder som i virksomheden satser på i fremtiden. En uforpligtende snak om hvad en systematisk, værdiskabende audit kan betyde for jeres virksomhed koste ikke noget, men kan måske føre til besparelser og/eller forøget indtjening for jer.


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb