Risiko / beredskab / HACCP

Hvad:
Centralt i al risikostyring og beredskab ligger en identifikation af og stillingtagen til alle de hændelser en virksomhed ikke ønsker skal finde sted.
Virksomheden stiller sig bl.a. følgende spm.: Risiko - for hvad?, Hvilke konsekvenser?, Kan der forebygges og hvordan? Afhjælpning, når skaden er sket?
Risikovurdering og -styring anvendes ofte indenfor kvalitetsledelse og er et centralt element i ledelsessystemer for fødevaresikkerhed (ISO 22000) og arbejdsmiljø (OHSAS 18001).

Hvorfor:
Hvad enten vi taler om vand- og forsyningsselskaber, entreprenører, banker eller forsikringsselskaber, så har de alle deres "skrækscenarier" som de ved kan få deres virksomhed til at gå i coma - måske i længere tid. Hertil alle de andre hændelser, som man ved både kan og vil forekomme, med større eller mindre uheldige konsekvenser.
Er virksomheden forberedt mod disse og kan den dokumentere et effektivt beredskab, skabes en troværdighed og tillid hos kunder, leverandører, myndigheder, pengeinstitutter mv.

Hvorledes:
Al risikostyring starter med en systematisk og dokumenteret gennemgang og vurdering af mulige hændelser, risici og konsekvenser. Herved etableres grundlaget for en risikopolitik og en stillingtagen for hvor stor en risiko/konsekvens, der kan accepteres og hvilket beredskab, der skal etableres. Uden omkring denne kerne opbygges et ledelsessystem, der bl.a. omfatter registrering og håndtering af hændelser, iværksættelse af afhjælpende og forebygende aktiviteter, opstilling af mål og handlingsplaner og løbende ledelsesmæssig involvering.

 

ENVIRON:
ENVIRON har en stor erfaring i risikoidentifikation og -vurdering, og har anvendt den bl.a. i forbindelse med opbygning af ledelsessystemer indenfor arbejdsmiljø, beredskab og Dokumenteret Drikkevandssikkerhed (sidstnævnte i regi af FORSYNINGSKONSULENTERNE, klik på navnet for yderligere information). Udviklingsmetode og procesforløb er anbefalet af Beredskabsstyrelsen og sikrer bedst mulig kvalitet i det datagrundlag, der etableres.

ENVIRON medvirker i forbindelse med identificering og prioritering af hændelser/konsekvenser, med etablering af en risikopolitik, og med etablering af et effektivt system til forebyggelse og beredskab - f.eks. integreret i virksomhedens kvalitetssystem og/eller arbejdsmiljøledelsessystem.


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb