Kvalitetsledelse

Hvad:
Kvalitetsledelse er grundlæggende et spørgsmål om løbende at forbedre kvaliteten af din virksomheds produkter og ydelser. Hvor man tidligere traditionelt forbandt kvalitetsledelse med produktionsvirksomheder, anvendes det i dag indenfor alle slags organisationer, offentlige som private - produktion som servicefag.

Hvorfor:
Det er i sidste ende kunderne, der bestemmer om dine produkter og ydelsers kvalitet er god eller dårlig. Derfor ønskes det måske at nedbringe antallet af kassationer og reklamationer mv. for herved at få et forbedret forhold til leverandører, kunder og forretningsforbindelser. Kvalitetsstyring er således et signal til omverdenen (ikke mindst medarbejderene) om, at du tager deres holdninger og krav til kvaliteten alvorligt.

Hvorledes:
Etablering af kvalitetsledelse kan virke både omfattende og uoverskueligt. Et klart mål, en systematisk fremgangsmåde og optimal anvendelse af medarbejdernes ressourcer er nødvendige forudsætninger for at komme godt igennem processen og opnå de forretningsmæssige fordele som ligger i systematisk kvalitetsledelse.

 
ENVIRON:
ENVIRON hjælper i alle processens faser, fra de første visioner til systemet er implementeret. Undervejs deltager vi i planlægningen, i udvikling af medarbejderne, i strukturering og udarbejdelse af håndbogen og ved den afsluttende certificering (hvis dette er et mål) efter ISO 9000.

Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb