MiljøLEDELSE


Hvad:

Miljøledelse er i al korthed at lade hensyn til miljøet, spille ind som en faktor i virksomhedens ledelse, dens målsætninger og strategier.

Hvorfor:
Du vil gerne drive din virksomhed etisk og miljømæssigt forsvarligt - men naturligvis ser du også på forhold, som konkurrencefordele, relationer til myndigheder, personalegrupper, bankforbindelser og forsikringsforhold.
Og selvfølgelig vil du gerne spare omkostninger og tjene penge ved at indføre miljøledelse. Alt dette er muligt - blot det bliver grebet rigtigt an fra starten.

Hvordan:
Miljøledelse vil "trække tænderne ud" på organisationen - siges der! Men det behøver ikke at gå så grueligt galt.
Grundige forberedelser, omhyggelig planlægning, samt ikke mindst en optimal involvering af medarbejderne, kan få processen til at forløbe effektivt og hurtigt skabe grobund for at kunne udnytte de forretningsmæssige fordele som miljøledelse kan indebære.

 

ENVIRON:
Vi kan indgå i alle faser af en virksomheds miljøledelsesprojekt, herunder den indledende kortlægning, udvikling af en håndbogsstruktur og vejledning og coaching, af ledelsen og de involverede medarbejdergrupper.
Vi kan også påtage os rollen, som projektleder og sparringspartner for ledelsen, og fokuserer på en løsning, der minimerer bureaukratiet og maksimerer resultatet. Vi har omfattende erfaring med ISO 14.001 og EMAS, og kan føre kunden frem til certificering, hvis det er målet.


Alle billeder på denne web-site er optaget i den danske del af vadehavet, vor nyeste naturpark.
Programmeret og hosted af nordicweb